សេវាជំនួយផ្នែកច្បាប់

ឈ្មោះអង្គភាពជំនួយផ្នែកច្បាប់ អាស័យដ្ឋានទំនាក់ទំនង
ជនបង្គោលសំរាប់បណ្តាញជំនួយផ្នែកច្បាប់នៃកម្ពុជាលោក សុគន្ធ ពិដោរយា - ប្រធានសាខាខេត្ត (មេធាវី), លោក ហុង គុណ - មន្ត្រីផ្នែកតស៊ូមតិ

លេខទូរសព្ទ 012 598 553​ (sokun_pidor@lawyer.com), 092 553 310 (hongkun80@gmail.com)

ជំនួយផ្នែកច្បាប់នៃកម្ពុជាផ្ទះលេខ៣៩, ផ្លូវ៥១៦, សង្កាត់ទួលសង្កែ ខ័ណ្ឌឬស្សីកែវ ភ្នំពេញ

លេខទូរសព្ទ 023 864 201/012 838 341

ជំនួយផ្នែកច្បាប់នៃកម្ពុជាផ្ទះលេខ០២០៧ ក្រុម១១ ភូមិបន្ទាយចាស់ សង្កាត់ស្លក្រាម ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប

លេខទូរសព្ទ 012 469 694 / 763 697

ជំនួយផ្នែកច្បាប់នៃកម្ពុជាផ្ទះលេខ៤៦៣ ក្រុម១២ ភូមិកម្មករ សង្កាត់ស្វាយប៉ោ ក្រុងបាត់ដំបង

លេខទូរសព្ទ N/A

សម្ព័ន្ធខ្មែរជំរឿន និងការពារសិទិ្ធមនុស្ស លីកាដូ ផ្ទះលេខ៣១២ ក្រុម២១ ភូមិកំពង់ក្របី សង្កាត់ស្វាយប៉ោ ក្រុងបាត់ដំបង

លេខទូរសព្ទ 053 952 828

Login

Lost your password?