Test & Treat – Sopheak


Basic knowledge about syphilis

This content Not available in English

ចំណេះដឹងជាមូលដ្ឋានស្តីអំពីជំងឺស្វាយ

រូបភាពនៃជំងឺស្វាយ

១ពុកធ្មេញ

ជំងឺស្វាយដំណាក់កាលទី១
ដំបៅ (chancre)
• ៩-៩០ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីឆ្លងរោគ ជាមធ្យមគឺ ៣សប្តាហ៍
• ជាទូទៅការពិនិត្យដោយមីក្រូទស្សន៍ក្នុងទីងងឹត (dark field) វិជ្ជមាន
• ៧៤-៨៧ ភាគរយប្រតិកម្មជាមួយតេស្ត VDRL/RPR និង FTA-ABS ឬ¤ TP-PA ឬ តេស្តស្វាយរហ័ស
• ដំបៅអាចស្ថិតនៅរយៈពេល ២-៣សប្តាហ៍
• តំបន់កូនកណ្តុរក្រលៀន៖ ទន់, មិនឈឺ, លេចចេញទាំងសងខាង

ដំបៅជំងឺស្វាយដំណាក់កាលទី១លេចញេចញនៅលើសន្លាក់ក្បាលលឹង្គ (corona)
ជំងឺស្វាយដំណាក់កាលទី២
• លេចចេញរយៈពី ៣-៦សប្តាហ៍បន្ទាប់ពីស្វាយដំណាក់កាលទី១។ ជំងឺមានលក្ខណៈបាចសាច (disseminated disease) និងមានរោគសញ្ញាជាច្រើន ស្នាមកន្ទួល (macular, papular, squarmous) ពី៧៥-៩០ភាគរយ
• ជាទូទៅអត់រមាស់ (៦០ភាគរយ នៅបាតដៃ និងបាតជើង)
• កូនកណ្តុរកើតពាសពេញ ៧០-៩០ភាគរយ (generalized adenopathy)
• រោគសញ្ញា៖ ល្ហិតល្ហៃដៃជើង, ក្តៅខ្លួន, និងឈឺចាប់តាមសាច់ដុំ។
• រោគសញ្ញាជំងឺស្វាយដំណាក់កាលទី២លេចចេញជាសណ្ឋានសាច់ដុះ (condylomata lata of Secondary Syphilis)
• មានពី ៥-២៥ ភាគរយ
• មានលក្ខណៈសើម, គរលើគ្នាដូចជំងឺសិរមាន់; (warts) ដែលកើតមាន នៅលើតំបន់ផ្នត់កំប៉េះគូទ (warm intertriginous) តំបន់ប្រដាប់ភេទ និងជុំវិញរន្ធគូទ (perineum, perianal) ដែលជាកន្លែងត្រប៉ូណែមបង្ករោគ
• ធ្វើតេស្តឈាមនឹងរកឃើញ វិជ្ជមាន។
រោគសញ្ញាជំងឺស្វាយដំណាក់កាលទី២លេចចេញជាការសក់ំទំពែក (alopecia)

• កើតមានពី ១០-១៥ភាគរយ
• នៅកន្លែងកណ្តាលក្បាល និងលើសៀតផ្កា ទាំសងខាង ជ្រុះរោមចិញ្ចើមខាងៗ
• ធ្វើតេស្តឈាមនឹងរកឃើញ វិជ្ជមាន។
រោគសញ្ញាជំងឺស្វាយដំណាក់កាលទី២ លេចចេញជាស្នាមបន្ទះ (Mucous Patches)
• ៥-៣០ ភាគរយ
• មិនឈឺ (painless),
• ជាស្នាមបន្ទះសំប៉ែត ពណ៌ស ឬក្រហម (flat, white or red patches)
• លេចចេញស្រទាប់ភ្នាសមុយកឺនៅក្នុងប្រហោងមាត់; (oral cavity) បំពង់ក (pharynx) ដើមបំពងៈខ្យល់; (larynx) និងប្រដាប់បន្តពូជ (genital)
• សំបូរទៅដោយពពួកមេរោគស្វាយដែលមានការចម្លងខ្លាំង។

ជំងឺស្វាយដំណាក់កាលសម្ងំ (Latent Syphilis)
បែងចែកជាពីរដំណាក់កាល៖
• ដំណាក់កាលសម្ងំថ្មី (early latent) អានរយៈពេលតិចជាងមួយឆ្នាំ
• ដំណាក់កាលសម្ងំយូរ (late latent) មានរយៈពេលលើសពី១ឆ្នាំ ឬមិនដឹងរយៈពេល
• គ្មានរោគសញ្ញាគ្លីនីក៖ ធ្វើតេស្តឈាមនឹងរកឃើញ វិជ្ជមាន តែមួយគត់។
ជំងឺស្វាយដំណាក់កាលទី៣ (Tertiary Syphilis)
អ្នកជំងឺដែលមិនបានព្យាបាល ៣០ភាគរយ និងវិវិត្តន៍ទៅរកជំងឺ៖
• ប្រព័ន្ធសសៃរប្រសាទកណ្តាល (ច្រើនខែ-ច្រើនឆ្នាំ)
• ការប៉ោងសរសៃឈាមអាអកនៅបេះដូង ( aortic aneverysm) ជាមធ្យមរយៈពេល ១៥ – ៣០ឆ្នាំបន្ទាប់ពីឆ្លង
• ឆ្អឹង និងជាលិកា៖ ដំបៅរលួយ (gummatous lesion) ជាមធ្យមរយៈពេល ១០-៤០ឆ្នាំបន្ទាប់ពីឆ្លង។
ជំងឺស្វាយពីកំណើត (Congenital Syphilis)
• ជំងឺស្វាយភាគច្រើនឆ្លងពីម្តាយទៅកូន ប្រសិនបើម្តាយស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលទី១ ឬ ទី២ ជាជាងនៅដំណាក់ចុងក្រោយនៃជំងឺស្វាយ
• ប្រសិនបើម្តាយពុំមានការព្យាបាលជំងឺស្វាយទេ ជំងឺស្វាយនឹងឆ្លងទៅកូនក្នុងកំរិត លើសពី ៧៥%នៃការចម្លង។
កុមារទើបនឹងកើត
– ពុំមានការរីកលូតលាត់
– ឆាប់ខឹង-ឆេវឆាវ
– ហូរសំបោរ(ហឹត)
– ស្នាមកន្ទួល និងដំបៅ
– ជំងឺសួតស្រួចស្រាវ
– រីកថ្លើម និងរលាកថ្លើម
កុមារធំ
– ធ្មេញមិនធម្មតា (រឆេញរឆុញ)
– ឈឺឆ្អឹង និងជើងផ្នែកខាងក្រោមមិនធម្មតា
– បញ្ហាសសៃវិញ្ញាណ
– ងងឹតភ្នែក
– ថ្លង់
ការវិវិត្តន៍នៃជំងឺស្វាយ
សញ្ញាដែលលេចជាញឹកញាប់នៅចន្លោះពេល ១ទៅ ២ ឆ្នាំ ដំបូង គឺជំងឺថ្លើមរីក(hepatosplenomegaly 70%), ស្នាមកន្ទួលនៅបាតដៃនិងបាតជើង (rash 70%), គ្រុនក្តៅ (fever 40%), សញ្ញាសរសៃវិញ្ញាណ (neurosyphilis 20%), និង រលាកសួត (pneumonitis 20%).
ប្រសិនបើពុំមានការព្យាបាលទេ ប្រហែលជា 40% នឹងវិវត្តន៍ទៅរកដំណាក់កាលចុងក្រោយ (late congenital syphilis) ដោយមានទាំងការច្រមុះដុះប៉ោងមិនធម្មតា (saddle nose), Higoumenakis sign, saber shin, ឬ Clutton’s joints ក្នុងចំណោមសញ្ញមួយចំនួនទៀត។

ការវិវិត្តន៍នៃជំងឺស្វាយលើកុមារ
ភាគច្រើននៃកុមារកើតមកមានជំងឺស្វាយ មិនបង្ហាញជារោគសញ្ញានៅលើរាងកាយ រហូតដល់អាយុច្រើន សប្តាហ៍ ឬ ខែបន្ទាប់ពីសម្រាល។ 2/3នៃកុមារកើតមកមិនមានរោគសញ្ញា។
ប្រសិនបើមិនផ្តល់ការព្យាបាល, ជំងឺស្វាយនឹងវិត្តន៍ទៅរកភាពធ្ង់ធ្ងរ និងរ៉ាំរ៉ៃ ដែលនឹងបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធសសៃប្រាសាទ និងបេះដូង។
ប្រសិនបើមិនព្យាបាល ៤០% នៃជំងឺនឹងវិវត្តន៍ទៅជាស្វាយដំណាក់កាលចុងក្រោយ។ កុមារនឹងទទួលរងការប៉ះពាល់ដល់ច្រមុះ, ធ្មេញ, ឆ្អឹង, សន្លាក់ ក្នុងចំណោមរោគសញ្ញាជាច្រើនទៀត។

* Hutchinson’s triad: ថ្លង់, ធ្មេញពុក (ខូងកណ្តាល, រីកធំ, ពក), រលាកប្រស្រីភ្នែក ដែលបណ្តាលខ្វាក់
ជំងឺស្វាយពីកំណើត

ជំងឺស្វាយនៅលើស្រ្តីមានផ្ទៃពោះ
អត្រានៃការចម្លងទីទារកតាមដំណាក់កាលជំងឺរបស់ម្តាយ
• ដំណាក់កាលទី១៖ ៧០-១០០ភាគរយ
• ដំណាក់កាលទី២៖ ៩០ភាគរយ
• ដំណាក់កាលទី៣៖ ១០-៣០ភាគរយ
លទ្ធផលនៃជំងឺស្វាយដំណាក់កាលកាលថ្មីៗដែមមិនបានព្យាបាល
• ២៥ភាគរយស្លាប់នៅក្នុងស្បូន
• ២៥ភាគរយស្លាប់មុន និងក្រោយសម្រាល
៥០ភាគរយស្វាយពីកំណើត (៥០ភាគរយគ្មានរោគសញ្ញា
ផលវិបាកនៃជំងឺស្វាយក្នុងពេលមានផ្ទៃពោះ
• រលូតកូន ឬទារកក្រោយពេលសម្រាល
• ជំងឺស្វាយពីកំណើតនៅលើទារក៖
• ឆ្អឹង៖ រលាកឆ្អឹងខ្ចី, រលាកស្រទាប់ឆ្អឹង, ប៉ះពាល់ទៅលើធ្មេញ
• ភ្នែក៖ ប៉ះពាល់ទៅលើ retina និង cornea
• អាការៈខាងក្នុង៖ ថ្លើម និងអណ្តើក
• ស្បែក៖ ស្នាមកន្ទួល
• ប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទកណ្តាល៖ ស្ពឹកទូទៅ, ថ្លង់, ការដើរដំណើរមិនត្រូវចង្វាក់ ហើយមានការឈឺចាប់ នោមមិនដឹងខ្លួន ( tabes) .


Did you know that we should get the kind of food that belly fat?

This content not available in English

fat

តើលោកអ្នកដឹងទេថាយើងគួរទទួលទាអាហារបែបណាដែលមិនធ្វើធាត់ដុះក្បាលពោះ ?
ពេលអាយុកាន់តែច្រើន ប្រព័ន្ឋដុតបំប្លែង ថាមពលក្នុងរាងកាយ នឹងថមថយកម្លាំង ដូច្នេះ អ្នកត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ រឿងចំណីអាហារ បន្តិចដើម្បីអោយឃ្លាតឆ្ងាយ ពីជំងឺធាត់ …។
កំណត់អាហារ និងភេសជ្ផៈ ដែលមានសារធាតុស្ករខ្ពស់ ដូចជាទឹកក្រូច ឬបង្អែម នំផ្អែម ព្រោះនឹងធ្វើអោយទម្ងន់ខ្លូនកើនឡើង ដោយមិនដឹងខ្លួន ។
បន្ថយការទទួលទាន អាហារក្រៅផ្ទះ ជាពិសេសអាហារឆ្អិនស្រាប់ (Fast Food) ព្រោះអាហារប្រភេទនេះ មានសារធាតុខ្លាញ់ច្រើន ជាពិសេស ខ្លាញ់ឆ្អែត ថែមទាំងសម្បូរទៅដោយ កូលេស្តេរ៉ូស (Colesterol) ទៀតផង៕

អត្ថបទនេះដកស្រងទាំងស្រុងពីៈ www.facebook.com/pages/សុខភាពគ្រួសារខ្មែរ/​​


You May Suffer From Sleep Drunkenness

You May Suffer From Sleep Drunkenness

ecdb6e683fca39ce0186b4e1d5e1f6a0c249abc2

Photo: David Zach/Getty Images

By Melissa Dahl / Follow @melissadahl

Your alarm goes off on your phone, and instead of turning it off or hitting snooze, you pick it up and stupidly say, “Hello?” You are, to use the technical term, in the throes of sleep drunkenness, those first few confused minutes we sometimes experience after waking. For the first time, the phenomenon — also called confusion arousal — has been studied in a general adult population, and according to a just-published paper in Neurology, this behavior is actually pretty common.

In telephone interviews the researchers conducted with more than 19,000 healthy individuals, about 15 percent reported experiencing some sort of sleep-drunk episode in the last year, and 8 percent said this happens to them at least once a week.

Related: 7 ‘Natural’ Sleep Aids for Insomnia

Most of their stories were benign, and actually pretty funny, said Stanford University School of Medicine psychiatrist Dr. Maurice M. Ohayon, who was the paper’s lead author. One man picked up his alarm clock and mistook it for his phone, holding a two-minute conversation on it; another participant woke in the middle of the night and couldn’t find the bathroom in her own home. Other common examples are that foggy feeling you get when you first wake up with a start on a Saturday before realizing it’s the weekend, or when you wake up in a hotel room and can’t immediately figure out where you are.

For most people, and especially if this only happens to you every once in a while, it’s nothing to worry about. But for people who experience sleep drunkenness once a week or more, it could signal an undiagnosed sleep disorder. It could also be a sign of sleep deprivation, as these episodes were more common in people who’d had several nights with less than six hours of sleep in the last week. Or it could be that you’re getting too much sleep; previous research has shown sleep drunkenness is common in individuals who reported regularly getting more than nine hours of sleep a night.

Related: Can a Bracelet Actually Help You Sleep?

Ohayon explains that while researchers aren’t exactly sure what causes this confused behavior, animal studies give us a clue: Sudden awakenings seem to trigger the startle reflex, which allows animals (and, likely, us) to respond quickly to potential threats. To our poor, half-asleep brains, an abrupt awakening signals an emergency — a time for action, not reason. This is also, incidentally, a reason to reconsider your hilarious idea to wake up your sleeping buddy while wearing a terrifying mask; judging from the (slightly NSFW) evidence on YouTube, sleep-drunk individuals are likely to respond to the prank by punching you in the face.

More from Science of Us:
How to Get Through a Workday on No Sleep
Sleep Hack: Keep Your Feet Outside Your Covers!
Why Can’t You Smell Your Own Home?
Meet the Tiny Worrywart Inside Your Brain!


Gritty used condoms? Celebrity envelope risk

Gritty used condoms? Celebrity envelope risk

Feature-618x328-condom

Those doors, these are known as the Ark is on display on a condom. The word “normal” men they always called and asked for referring you to buy condoms usually include Number1 or Ok but “rough” refers to condoms, mushy spots in the outer skin of the envelope. But condoms are reproductive health officials warned consumers cautious risk of infection.

Icon (Photo: Foreign)
Trainer Iraq Mao’s class said participants had learned in the workshops so far have been raised about the use of condoms gritty. That by testing for this type of envelope shows that it affects so many.
He said: “When sex is friction over time, worn out cells of the female partner. Time friction to make him easier to get sick. Tough, for it does not break new grit can cause knows so very vulnerable to HIV infection herpes and hepatitis B. I suggest that absolutely should not be used. ”
He added that the cause of the formation of the envelope type grit is to stimulate women’s life partner during sex, but for what other advantages that he did not see.
If we look to see condoms sold in the street near the market EMEX is a variety of condoms. Envelope, including some grit and some brand brand not see it besides Little Britain.
Sellers envelope near O’Russei market declined to be named, said his customers to wholesale, but he would not confirm that customers buy from. Selling condoms rough than normal condoms. If you ever come to the envelope here, they will know immediately by saying “normal or rough.” He said that in a normal envelope box containing three packages worth a thousand gritty envelope containing three packages of up to 4 billion riels tag.
Nathan, 30, said it is always a gritty buy condoms a normal package and envelope packages not near O’Russei market kok but the dam prior to sex.
He said: “The first ever regular condom use time to hear that there is a rough idea as impressed want to buy. But before buying, I see letters written on the box to see that proper recognition by Europe and Japan, so I let go. I do not fear anything. ”
Who brought condoms inputs to Cambodia said condoms Simon’s desk also has the grit and selling fairly compared to other envelope. But he denied that condoms grit could be at risk of infection.
He said: “Before they were tested with air, water, and electronic systems. When they came out for us to use each have passed safety tests right. ”
He added that his condom brand net so that condoms may be at risk, may envelopes of other species, particularly condoms, no specific brand.

Login

Lost your password?